Partnerzy Forum

Do licznego udziału firm w Forum co roku przyczynia się intensywna promocja imprezy i zaangażowanie Partnerów - Patronów honorowych, medialnych i Instytucji okołobiznesowych z Polski, Niemiec i Czech. Za co organizator bardzo dziękuje.