KARR Fórum

CÍL:

Cílem Fóra je podpora pro drobné, malé a střední podniky při navazování přímých obchodních kontaktů s německými a českými podnikateli. K dalším cílům patří rozšíření a propagace myšlenky inovací, výměna znalostí, posílení potenciálu lidských zdrojů, zvýšení povědomí o profesionalitě podnikatelů, zaměstnanců V+V, institucí pro podporu podnikání v oblasti inovací a transferu technologií. V neposlední řadě je to i podpora rozvoje a propagace inovací a podnikání, využití nových technik a technologií v podnikatelské praxi.

VÝSLEDEK:

Hospodářské fórum není jen skvělou příležitostí k prezentaci hospodářských možností, ale i místem pro výměnu zkušeností mezi podniky ze tří sousedních států a získávání nových obchodních kontaktů.

VĚCNÁ NÁPLŇ FÓRA:

Každým rokem je Fórum věnováno jinému hlavnímu tématu, např.:

 • v r. 2011: „Energeticky úsporné stavby a environmentální inženýrství – ochrana životního prostředí a hospodaření s odpady“
 • v r. 2012: „Technika pro železnici“
 • v r. 2013: „Logistika”
 • v r. 2014: „Využití informačních technologií ve všech ekonomických odvětvích"
 • v r. 2015: „pokročilé technologie a materialy"
 • v r. 2016: „Úspěch je v detailech"
 • v r. 2017: „Inovační potenciály v podnicích"
 • v r. 2018:  „Inovační kultura – cesta k úspěchu na zahraničních trzích"
 • v r. 2019: „Průmysl budoucnosti -příležitost pro podnikatele"
 • v r. 2020: „Digitalizace v podnikání– výzvy a potenciál"
 • v r. 2021: „Společné odhalování nových trendů v energetickém hospodářství"

PROČ TO STOJÍ ZA TO?

Cílové skupiny:

Účastníky fóra jsou malé a střední podniky – odvětví účastníků jsou upravována každým rokem v závislosti na hlavním zaměření akce. Fórum je určeno podnikům z různých odvětví, např.: logistika, kovoprůmysl, strojírenství, odvětví elektronické, elektrické, energetické, obnovitelné zdroje energie, stavebnictví, informatika a průmyslová automatika, hornictví a těžební průmysl, dřevozpracující průmysl, výpočetní technika, umělé hmoty, subdodavatelé pro průmysl, ochrana životního prostředí.

Fórum má tři části:

 1. Zahájení a uvítání účastníků Fóra, příspěvky pozvaných hostů
 2. Seminář – prezentace institucí pro podporu podnikání a jejich aktivit vyvíjených pro podporu MSP v oblasti propagace inovačních řešení a transferu nových technologií.
 3. Kooperační burza, kdy probíhají bilaterální jednání mezi podnikateli.

Internetový systém propojování podniků „každý s každým”:

Pro potřeby třístranné kooperační burzy agentura KARR SA připravila webový systém propojování podniků „každý s každým”. Účastníci Fóra prostřednictvím internetu přihlašují svou účast a sami si volí partnery k bilaterálním jednáním, a to na základě nabídek podniků a kooperačních poptávek zveřejněných v systému ve třech jazykových mutacích. Po výběru partnerů k jednáním sestaví náš systém individuální harmonogram setkání konaných během kooperační burzy.

Informační a propagační stánky:

Pro účastníky Fóra budou také k dispozici informační místa našich partnerů, kde bude mít každý účastník možnost využít konzultační služby zdarma.

Financování:

Podnikatelé za účast na akci neplatí, protože agentuře KARR SA se již řadu let úspěšně daří na organizaci Fóra využívat finanční podporu Evropské unie.